Rozsah použití

Technologie s hrotovým zážehem

Tato technologie je vhodná všude tam, kde je třeba přivařit na kovový materiál šroub či jinou spojovací součást tak, aby nedošlo k tepelnému zatížení rubové strany plechu či jiného strojního dílu. Na základě velmi malé natavovací hloubky (asi 0,1 mm) se tato technologie používá především pro přivařovaní čepů (šroubů apod.) na plechy od síly 0,5 mm. Přitom svar nezanechává na plechu žádnou stopu. Ani na tenkém plechu nevznikají na zadní straně po navaření žádné stopy po svaru, jako např. zbarvení či deformace, a to i v případě,že zadní strany plechů jsou lakované, opatřeny vrstvou umělé hmoty nebo jsou-li galvanicky upraveny. Proto se tato technologie zvláště hodí všude tam, kde je nutno dosáhnout dekorativního vzhledu na rubové straně navaření. Nejmenší poměr tloušťky plechu k přivařovanému čepu je 1:10.

Technologie se zdvihovým zážehem

Vzhledem k větší hloubce natavení (od 1 do 3 mm) se tato technologie používá především k navařování na obrobky o síle od 2 mm výše. Tyto svařovací agregáty jsou standardně použitelné i k přivařování spojovacích součástí v plynové ochranné atmosféře i k navařovaní metodou krátkodobého zdvihového zážehu. Je vždy třeba zvážit, kterou technologickou variantu je nejvhodnější použít pro to či ono určení. Tato svařovací technologie vytváří velice kvalitní svarová spojení a je mimořádně vhodná pro svary, u nichž je vyžadována mimořádná náročnost na vysokou pevnost a technickou bezpečnost spojení. Nasazení této technologie se například osvědčilo v ocelářství, strojírenství, ve stavebnictví, v elektrárnách včetně atomových, při stavbě kotlů, ve výrobě přístrojů aj. Poměr nejnižší síly plechu k přivařované spojovací součásti je 1:4.

Technologie s krátkodobým zdvihovým zážehem

Tato svařovací technologie nachází stále větší uplatnění ve všech oborech kovozpracujícího průmyslu. Na základě velmi nízké natavovací hloubky (cca 0,4 mm) se tato technologie může používat již od síly plechu 0,6 mm. Vytváří mimořádně spolehlivé a stejnoměrné svarové spojení bez větších nároků na přesnost nastavení a na provedení navařovaného svorníku. Použití této technologie se doporučuje všude tam, kde jsou problematické povrchy součásti, na kterou chceme svorník navařit (např. olej, mastnota, pozinkování nebo jiná galvanická úprava, či zoxidované povrchy, základní nátěry, okuje aj.) Poměr nejmenší síly plechu k průměru přivařovaného svorníku (šroubu,čepu atd.) je 1:8.