PS-3A

Automatická navařovací pistole svorníků PS-3A je vhodná pro navařování svorníků od M3 – M8. Přivařovací trny lze podávat poloautomaticky buď ručně, nebo plně automaticky pomocí stlačeného vzduchu ve spojení s univerzálním podavačem SOYER®. Díky sekvencím pohybu bez vůle je možné absolutně přesné umístění čepů.