Popis

Hrotový zážeh

Tento způsob svařování slouží k navařování spojovacích součástí o průměru od 2 do 12 mm a to z oceli, nerezové oceli, hliníku a mosazi. Nerozebíratelný svarový spoj se provádí polo nebo plně automaticky. Při svařovacím procesu se energie z baterie kondenzátorů vybije přes zážehový hrot navařované spojovací součásti v extrémně krátkém čase od 1 do 3 ms (0,001 až 0,003 s). U této technologie se nepoužívá žádných pomocných prostředků.

Zážehová špička čepu se dotkne obrobku, svařovací oblouk je zažehnut. Zažehnutý svařovací oblouk vytvoří tenkou tavnou zónu na čepu a obrobku. Čep se ponoří do taveniny. Tavenina ztuhne a čep je přivařen.

Zdvihový zážeh

Tento způsob svařování slouží k navařování spojovacích součástí o průměru od 2 do 12 mm a to z oceli, nerezové oceli, hliníku a mosazi. Nerozebíratelný svarový spoj se provádí polo nebo plně automaticky. Při svařovacím procesu se energie z baterie kondenzátorů vybije přes zážehový hrot navařované spojovací součásti v extrémně krátkém čase od 1 do 3 ms (0,001 až 0,003 s). U této technologie se nepoužívá žádných pomocných prostředků.

Špička čepu se dotkne obrobku. Čep se nadzvedne nad obrobek a dojde k zapálení svařovacího oblouku. Čep se ponoří do tavící lázně. Tato ztuhne a čep je přivařen.

Krátkodobý zdvihový zážeh

Tato svařovací technologie umožňuje celoplošné přivaření součástí o průměrech od 2 do 12 mm z oceli, chromniklové oceli, hliníku a to ručně, polo nebo plně automaticky. Při navařování spojovacích součástí o průměru větším než 8 mm se doporučuje použít jako ochrany keramického kroužku či plynu.

   
 Špička čepu se dotkne obrobku  Dojde k zapálení předproudu.  Čep se ponoří do taveniny. Tato ztuhne a čep je přivařen.