Kleštiny

Vedle zařízení na přivařování svorníků je svařovací pistole nebo svařovací hlava jako pohyblivé zařízení druhým hlavním prvkem při svařování svorníků. Důležitou součástí svařovací pistole nebo svařovací hlavy je tzv. kleština. Slouží k uchycení svorníku a zajišťuje jeho pevné usazení ve svařovací pistoli nebo svařovací hlavě. To umožňuje přesné přivaření svorníku na součást.