Hrotový zážeh


Tento způsob svařování slouží k navařování spojovacích součástí o průměru od 2 do 12 mm a to z oceli, nerezové oceli, hliníku a mosazi. Nerozebíratelný svarový spoj se provádí polo nebo plně automaticky. Při svařovacím procesu se energie z baterie kondenzátorů vybije přes zážehový hrot navařované spojovací součásti v extrémně krátkém čase od 1 do 3 ms (0,001 až 0,003 s). U této technologie se nepoužívá žádných pomocných prostředků.

Zážehová špička čepu se dotkne obrobku, svařovací oblouk je zažehnut.

Zažehnutý svařovací oblouk vytvoří tenkou tavnou zónu na čepu a obrobku.

Čep se ponoří do taveniny. Tavenina ztuhne a čep je přivařen.

Zdvihový zážeh


Tento způsob svařování slouží k navařování spojovacích součástí na kovové strojní a stavební dílce od průměru 3 do 30 mm z oceli, chromniklové oceli, tepelně stálé oceli a v mimořádných případech i z hliníku, mosazi a titanu a to ručně, polo nebo plně automaticky. Zdrojem energie je zde svařovací usměrňovač, který dodává plynulý, časově a sílu proudu regulovatelný svařovací proud. Svařovací čas se pohybuje mezi 0,1 až 2 sek. Jako pomocný prostředek se u této technologie obvykle používají keramické kroužky.

Špička čepu se dotkne obrobku.

Čep se nadzvedne nad obrobek a dojde k zapálení svařovacího oblouku.

Čep se ponoří do tavící lázně. Tato ztuhne a čep je přivařen.

Krátkodobý zdvihový zážeh


Tato svařovací technologie umožňuje celoplošné přivaření součástí o průměrech od 2 do 12 mm z oceli, chromniklové oceli, hliníku a to ručně, polo nebo plně automaticky. Při navařování spojovacích součástí o průměru větším než 8 mm se doporučuje použít jako ochrany keramického kroužku či plynu.

Špička čepu se dotkne obrobku.

Dojde k zapálení předproudu.

Čep se ponoří do taveniny. Tato ztuhne a čep je přivařen.

Aktuálně

01.12.2015

Spustili jsme nový web

Doufáme že se Vám budou naše nové stránky líbit a naleznete zde potřebné informace

více informací